Kontaktujte nás: 0948 955 998, 0915 77 22 99

Reklamná agentúra BEST MEDIA 08 vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným dňa 20.02.2008 na základe bohatých skúseností v polygrafickom priemysle a v segmente tvorby reklamy. Od roku 2009 bola jedným zo zakladajúcich členov konzorcia Reklamný dóm, neskôr od roku 2011 začala vyvíjať samostatnú činnosť. Svojou prácou sme si postupne vybudovali dôveru menších a stredne veľkých firiem. Renomé, ktoré ste nám dali, si veľmi vážime.

Čo Vám môžme ponúknuť? Osobitný prístup ku každému zákaznikovi - v rámci úplnej snahy o vyhovenie jeho požiadavkám. Úsilie o poctivú a zodpovednú prácu. Ľudskosť a starostlivosť, čestnosť, úctu. Ďať reklame zmysel. Záujem o nové trendy, inováciu, najnovšie technológie. A v neposlednom rade našu cenotvorbovú stratégiu, v ktorej na prvom mieste nie sme my, ale Vy.

"Reklama so srdcom" Tým, čím sa chceme od konkurencie odlýšiť je to, že do našej práce vkladáme všetko naše úsilie, schopnosti, rozum i srdce s prvoradou snahou o úplnú spokojnosť klienta, nehľadiac na množstvo zisku a objem zákazky. Ak sa práca vykonáva srdcom, má cieľ, zmysel i kvalitu. Môžeme Vás preto ubezpečiť, že ak sa obrátite na našu spoločnosť, celé naše úsilie sa bude odvíjať od toho, aby sme Vás zabezpečili tým najlepším, čo Vám môžeme ponúknuť, nehľadiac na získaný profit. Pretože ak čokoľvek, čo robíte, robíte so srdcom, nie je možné neuspieť...